เลือกแหล่งกู้เงินนอกระบบก็รับสมัครเงินกู้ อนุมัติง่าย ได้จริง!

3.9

12-60 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 8000000 บาท
จำนวน
ถึง 3-28% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
96 ชม.
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด

3.44

1-12 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 80000 บาท
จำนวน
ถึง ถึง 36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
12 ชม.
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด

4.2

1-6 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 10000 บาท
จำนวน
ถึง 36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
24 ชม.
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด

4.85

1-48 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 400000 บาท
จำนวน
ถึง 10-36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
1-72 ชม
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด

4.95

1-24 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 180000 บาท
จำนวน
ถึง 15-36% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
24-96 ชม.
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด

4.7

1-12 เดือน
ระยะเวลา
ถึง 300000 บาท
จำนวน
ถึง 15% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย
12-24 ชม.
ผ่านอนุมัติ
ข้อเสนอที่ดีที่สุด
F

กู้เงินนอกระบบคืออะไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง

บางครั้งในเวลาที่เราขัดสนหรือต้องการใช้เงินก้อนกะทันหัน แหล่งเงินกู้ในระบบอย่างสินเชื่อธนาคารหรือบัตรกดเงินสดอาจไม่ตอบโจทย์เพราะต้องใช้เอกสารหลายอย่าง มีเงื่อนไขหรือคุณสมบัติหลายข้อและต้องรออนุมัติหลายวัน ต่างจากการกู้เงินนอกระบบ ที่เราสามารถกู้เงินสดหรือกู้เงินออนไลน์ได้ทันที แต่การมองหาแหล่งเงินกู้นอกระบบคืออะไร ยืมเงินนอกระบบมีข้อควรระวังอะไรหรือไม่ ลองมาดูกันครับ

ขอเงินด่วน 30 นาที ->

กู้เงินนอกระบบคืออะไร

เงินกู้นอกระบบ คือ การที่ผู้ให้กู้ไม่ใช่สถาบันการเงิ ธนาคาร หรือก็คือไม่อยู่ในระบบของสถาบันการเงินและไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง หรือก็คือผู้ให้กู้เงินนอกระบบหรือที่เราเรียกกันว่าคนปล่อยเงินกู้นั้นจะเป็นใครก็ได้ และไม่มีการบังคับคุ้มครองผู้กู้ยกเว้นเรื่องของดอกเบี้ยเงินกู้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

โดยหนี้นอกระบบอาจแบ่งได้ 2 แบบ ตามระยะเวลาการกู้ยืมเงิน คือ

1. หนี้ระยะสั้นหรือเงินกู้รายวัน

หนี้ระยะสั้นหรือเงินกู้รายวันอาจเป็นได้ทั้งเงินสด ทอง หรือสินค้าอื่น มีการเก็บดอกเบี้ยแบบรายวันโดยคิดดอกเบี้ยแบบทบต้นทบดอก 

2. หนี้ระยะยาวหรือเงินกู้รายเดือน-รายปี

เป็นหนี้ที่มีระยะเวลาการกู้มากกว่า 1 เดือนขึ้นไปและนับดอกเบี้ยแบบรายเดือน หากเป็นกรณีที่เงินกู้เป็นเงินก้อนใหญ่มาก ผู้ปล่อยเงินกู้อาจกำหนดให้มีการใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วย 

ข้อควรระวังของการกู้เงินนอกระบบ

เนื่องจากเงินนอกระบบไม่มีการบังคับควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการคลัง การยืมหนี้นอกระบบจึงไม่มีความคุ้มครองใดนอกจากเรื่องอัตราดอกเบี้ยต่อปี นอกจากนี้การคิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอกทั้งรายวันรายเดือนจึงเป็นที่มาของหนี้ที่พอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ หากไม่มีวินัยในการชำระคืน

ดังนั้นอาจสรุปได้ว่าการกู้เงินนอกระบบนั้น ง่าย เร็ว และสะดวก เหมาะสำหรับคนที่มองหาแหล่งเงินกู้ฉุกเฉินในเวลาที่จำเป็นจริง ๆ และต้องการเงินก้อนอย่างเร่งด่วน แต่ก็อาจจะแลกมาด้วยความเสี่ยงในเรื่องของดอกเบี้ยที่ทบต้นทบดอกทำให้คนที่ไม่มีวินัยในการชำระหนี้กลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่มากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางแก้ของการกู้เงินนอกระบบก็คือต้องมีวินัยในการชำระหนี้ และควรชำระหนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อลดเงินต้นและดอกครับ