กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

ศิลปะ ม.1ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: ความรู้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ (3 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: หลักการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: วิจารณ์งานทัศนศิลป์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: วงดนตรีและบทเพลง (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ดนตรีกับมรดกทางวัฒนธรรม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนาฏศิลป์และละครของไทย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การแสดงนาฏศิลป์และละคร (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การจัดการแสดงและวิจารณ์การแสดง (1 ผลงาน)