กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: จัดการเสื้อผ้าอย่างไรดี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สำรับครัวไทย (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: บรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ได้ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีมีระดับ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: พื้นฐานการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สรรหางานอาชีพ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ธุรกิจเบื้องต้น (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การจัดการธุรกิจติดตั้งและประกอบผลิตภัณฑ์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การจัดการธุรกิจขยายพันธุ์พืช (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างสรรค์งานผ้า (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างเครื่องใช้ด้วยเทคโนโลยี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เส้นทางสู่อาชีพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: หลักการทำโครงงาน (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: โปรแกรมภาษขั้นพื้นฐาน (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การนำเสนองาน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: Microsoft PowerPoint (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --