กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: ทักษะการทำงาน (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ฉลาดใช้ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ประดิษฐ์ของสวย ช่วยแต่งให้งาม (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แม่ครัววัยใส (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แปรรูปผลผลิต (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เรียนรู้สู่อาชีพ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: แต่งห้องให้สวย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: จัดสวนในภาชนะ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ประดิษฐ์ไว้ใช้ประโยชน์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ซ่อมได้ ใช้นาน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างงาน สร้างรายได้ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ข้อมูลและสารสนเทศ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: คอมพิวเตอร์ (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (1 ผลงาน)