กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: กระบวนการทำงาน (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: การจัดการในบ้าน (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: รู้จักใช้ รู้จักรักษา (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: งานช่างชวนคิด งานประดิษฐ์ชวนมอง (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สนุกกับงานบัญชี (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ก้าวสู่เทคโนโลยี (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: คอมพิวเตอร์ช่วยงานเรา (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: รู้จักงานอาชีพ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: โปรแกรมประมวลผลคำ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ไมโครซอฟต์เวิร์ด (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: สร้างสรรค์ผลงานด้วยไมโครซอฟต์เวิร์ด (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --