กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: รู้จักใช้ รู้จักรักษา (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ไม้ดอกไม้ประดับงามตา (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ฝึกฝนงานซ่อม เตรียมพร้อมงานประดิษฐ์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การจัดเก็บเอกสาร (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: รู้จักอาชีพ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัว (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: รู้จักคอมพิวเตอร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ประโยชน์และโทษของคอมพิวเตอร์ (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ซอฟต์แวร์น่ารู้ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: ปฏิบัติการด้วยโปรแกรมกราฟิก (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --