กรุณาระบุ email ที่คุณใช้สมัครสมาชิก

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2ผลงานในการประกวด

หน่วยการเรียน: การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: เติบโตจากด (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ช่างประดิษฐ์น้อย (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ช่างประดิษฐ์สร้างสรรค์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: ข้อมูลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (0 ผลงาน)
 -- ไม่มีผลงานส่งประกวดในหน่วยการเรียนนี้ --
หน่วยการเรียน: แหล่งข้อมูล (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: การรวบรวมข้อมูล (2 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ (1 ผลงาน)
หน่วยการเรียน: อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (1 ผลงาน)